Creatieve begeleiding voor kinderen

Soms gebeuren er dingen die niet zo een-twee-drie- verwerkt kunnen worden. Dat geldt ook voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding of aan het verlies van een dierbaar iemand. Sommige kinderen piekeren veel of vinden het lastig om hun gevoelens te uiten. Erover praten is lastig of helpt niet genoeg. Creatieve begeleiding, vergelijkbaar met creatieve therapie, zou dan een waardevolle aanvulling kunnen zijn. Creatieve therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op verandering, ontwikkeling of acceptatie. De combinatie van creatief werken, spelen en praten bij een 'mevrouw' waar alle ruimte is voor het eigen verhaal van het kind, heeft bijna altijd een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van het kind. Het kind kan beter of anders uiting geven aan zijn gevoelens, gaat beter slapen, zit beter in z'n vel, etc.

Als afgestudeerd creatief therapeut beeldend biedt Marjolijn Zwolsman deze vorm van begeleiding aan voor kinderen (6 t/m 15 jaar). Na een kennismakingsgesprek 

(gratis) wordt afgesproken óf en hoeveel weken we gaan werken. Vervolgens wordt er 1- of 2-wekelijks één uur intensief (1 op 1) individueel gewerkt, met creatieve materialen, spelenderwijs en rondom diverse passende onderwerpen en opdrachten. Na enkele weken is er een (telefonische) tussenevaluatie waarin de bevindingen en het vervolg ter sprake komt. Na 7 à 8 weken vindt er n.a.v. een schriftelijk verslag een eindgesprek plaats. 

Overweeg je deze vorm van hulpverlenende begeleiding voor jouw/jullie kind? Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact op voor meer informatie.